Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Grantový program sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2013 - bodové hodnocení žádostí

Hodnocení žádostí proběhlo pro každé kriterium zvlášť. Žádost s nejlepší hodnotou v daném kriteriu (nejlepší cenou, nejvyšším počtem apod.) vždy obdržela 5,00 bodů.

Ostatní žádosti vždy obdržely Pn bodů, přičemž :Pn = 5 x Nn/ NV (zaokrouhleno na 2 desetinná místa)
kde je :Pn … počet přidělených bodů žádosti
konstanta 5 … nejvyšší možné bodové ohodnocení žádosti
Nn … příslušná hodnota ze žádosti pro něž je Pn počítán (např. počet talentů, apod.)
NV … nejlepší hodnota ze všech podaných žádostí (např. nejvyšší počet talentů, apod.)

Takto přidělené body v daném kriteriu jsou redukovány předem vyhlášenou vahou příslušného kriteria, což je výsledným bodovým hodnocením přiděleným v daném kriteriu.
Pořadí nejvhodnějších žádostí je dáno nejvyšším součtem přidělených bodů ze všech hodnocených kriterií.

1.kriterium - žadatel grantu Zlín Pardubice Moravskoslesko Liberec Haná Hradec Králové ZČ SCM Praha Brno
Počet talentů s licencí A 12 20 11 18 8 nehodnoceno nehodnoceno 21 nehodnoceno
Přidělené body 2,86 4,76 2,62 4,29 1,90 nehodnoceno nehodnoceno 5,00 nehodnoceno

*žádost s nejvyšším množstvím talentů má přiděleno nejvyšší možné bodové ohodnocení 5,00 bodů

2.kriterium - žadatel grantu Zlín Pardubice Moravskoslesko Liberec Haná Hradec Králové ZČ SCM Praha Brno
Počet talentů bez licence A 12 9 2 10 7 nehodnoceno nehodnoceno 6 nehodnoceno
Přidělené body 5,00 3,75 0,83 4,17 2,92 nehodnoceno nehodnoceno 2,50 nehodnoceno

*žádost s nejvyšším množstvím talentů má přiděleno nejvyšší možné bodové ohodnocení 5,00 bodů

Redukce přidělených bodů váhou kriteria Zlín Pardubice Moravskoslesko Liberec Haná Hradec Králové ZČ SCM Praha Brno
1.kriterium váha 80% 2,286 3,810 2,095 3,429 1,524 nehodnoceno nehodnoceno 4,000 nehodnoceno
2.kriterium váha 20% 1,000 0,750 0,167 0,833 0,583 nehodnoceno nehodnoceno 0,500 nehodnoceno
Celkový součet přidělených bodů žádosti 3,286 4,560 2,262 4,262 2,107 nehodnoceno nehodnoceno 4,500 nehodnoceno
Pořadí nejvhodnějších žádostí 4. 1. 6. 3. 7. nehodnoceno nehodnoceno 2. nehodnoceno
  50000 80000 40000 70000 40000     80000  
© Nadace OB 2003