Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Grantový program sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2012 - bodové hodnocení žádostí

Hodnocení žádostí proběhlo pro každé kriterium zvlášť. Žádost s nejlepší hodnotou v daném kriteriu (nejlepší cenou, nejvyšším počtem apod.) vždy obdržela 5,00 bodů.

Ostatní žádosti vždy obdržely Pn bodů, přičemž :Pn = 5 x Nn/ NV (zaokrouhleno na 2 desetinná místa)
kde je :Pn … počet přidělených bodů žádosti
konstanta 5 … nejvyšší možné bodové ohodnocení žádosti
Nn … příslušná hodnota ze žádosti pro něž je Pn počítán (např. počet talentů, apod.)
NV … nejlepší hodnota ze všech podaných žádostí (např. nejvyšší počet talentů, apod.)

Takto přidělené body v daném kriteriu jsou redukovány předem vyhlášenou vahou příslušného kriteria, což je výsledným bodovým hodnocením přiděleným v daném kriteriu.
Pořadí nejvhodnějších žádostí je dáno nejvyšším součtem přidělených bodů ze všech hodnocených kriterií.

1.kriterium - žadatel grantu Pardubice Brno Hradec Králové Liberec Zlín Haná ZČ SCM Praha
Počet talentů s licencí A 18 11 13 13 11 11 5 20
Přidělené body 4,50 2,75 3,25 3,25 2,75 2,75 1,25 5,00

*žádost s nejvyšším množstvím talentů má přiděleno nejvyšší možné bodové ohodnocení 5,00 bodů

2.kriterium - žadatel grantu Pardubice Brno Hradec Králové Liberec Zlín Haná ZČ SCM Praha
Počet talentů bez licence A 11 13 9 8 5 6 6 10
Přidělené body 4,23 5,00 3,46 3,08 1,92 2,31 2,31 3,85

*žádost s nejvyšším množstvím talentů má přiděleno nejvyšší možné bodové ohodnocení 5,00 bodů

Redukce přidělených bodů váhou kriteria Pardubice Brno Hradec Králové Liberec Zlín Haná ZČ SCM Praha
1.kriterium váha 80% 3,600 2,200 2,600 2,600 2,200 2,200 1,000 4,000
2.kriterium váha 20% 0,846 1,000 0,692 0,615 0,385 0,462 0,462 0,769
Celkový součet přidělených bodů žádosti 4,446 3,200 3,292 3,215 2,585 2,662 1,462 4,769
Pořadí nejvhodnějších žádostí 2. 5. 3. 4. 7. 6. 8. 1.
  80000 60000 60000 60000 50000 50000 40000 80000
© Nadace OB 2003