Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Sportovní centra mládeže v orientačním běhu 2012

Výsledky výběrového řízení
Přidělení nadačních příspěvků

Nadace orientačního běhu v řádném termínu do 31. října 2011 obdržela 8 žádostí o přidělení příspěvku na provozování sportovních center v orientačním běhu na rok 2012. Žádosti obdržela od následujících subjektů:

  1. OK Lokomotiva Pardubice
  2. SK Brno – Žabovřesky
  3. OK 99 Hradec Králové
  4. KS ČSTV Libereckého kraje
  5. Sportovní klub orientačního běhu Zlín
  6. Olomoucké krajské sdružení ČSTV
  7. Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB)
  8. Pražská tělovýchovná unie

Po otevření obdržených žádostí bylo konstatováno, že všechny zaslané žádosti splnily požadované kvalifikační předpoklady a byly dále připuštěny do dalšího hodnocení.

Přidělené nadační příspěvky :

1.SCM pro region Pardubice80 000 Kč 
2.SCM Jihomoravského kraje60 000 Kč
3.SCM Královehradecko60 000 Kč
4.SCM Libereckého kraje60 000 Kč
5.SCM Zlín50 000 Kč
6.SCM Hanácké oblasti50 000 Kč
7.Západočeské SCM40 000 Kč
8.SCM Praha80 000 Kč
Celkem480 000 Kč

Hodnocená kritéria a jejich váhy:

- počet talentů ve věku 15 – 18 let s licencí Aváha 80%
- počet talentů ve věku 15 – 16 let s nižší licencí než je licence A         váha 20%Ing. Evžen Cigoš
Předseda správní rady
Nadace orientačního běhu
© Nadace OB 2003